Gwarancja

Formularze

WARUNKI GWARANCJI DLA PRODUKTÓW NIE POSIADAJĄCYCH KARTY GWARANCYJNEJ (WENTYLATOR, OBUDOWA, ITP):

 • Gwarancja dotyczy wyrobów marki SilentiumPC i realizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez firmę Cooling.pl, właściciela marki.
 • Wszelkie reklamacje obsługujemy wyłącznie przez system informatyczny, produkty wysyłane do nas, a nie zgłoszone przez system informatyczny będą odrzucane.
 • Wszystkie produkty marki SilentiumPC objęte są 24 miesięczną gwarancją.
 • Przy ustalaniu terminu do którego trwa gwarancja niezbędny jest dokument zakupu, bez dokumentu gwarancja nie jest ważna.
 • Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie w możliwie krótkim terminie zwykle do 3 dni roboczych, nie dłużej niż 14 dni.
 • Sprzęt należy dostarczyć do serwisu w zamkniętym opakowaniu zmniejszającym ryzyko uszkodzenia go podczas transportu, z numerem zgłoszenia napisanym na wierzchu.
 • Paczki wysyłane za pobraniem są automatycznie odrzucane.
 • Gwarancja obejmuje uszkodzenia obecne w urządzeniu w momencie sprzedaży, gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych takich jak, ale nie ograniczające się do: uszkodzenia mechaniczne, spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, zanieczyszczenia, zalania.
 • Klient traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku stwierdzenia dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych.
 • Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową (ustawa z dn. 27.07.2002, Dz. U nr 141 poz. 1176)

WARUNKI GWARANCJI DLA PRODUKTÓW POSIADAJĄCYCH KARTĘ GWARANCYJNĄ:

 • Gwarancja dotyczy wyrobów marki SilentiumPC i realizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez firmę Cooling.pl, właściciela marki.
 • Wszelkie reklamacje obsługujemy wyłącznie przez system informatyczny, produkty wysyłane do nas, a nie zgłoszone przez system informatyczny będą odrzucane.
 • Długość gwarancji określona jest na karcie gwarancyjnej.
 • Jeśli karta gwarancyjna informuje o możliwości przedłużenia długości gwarancji to należy dokonać tego w ciągu 30dni od zakupu, tylko konsument może przedłużyć gwarancję.
 • Przy ustalaniu terminu do którego trwa gwarancja niezbędny jest dokument zakupu, bez dokumentu za początek biegu gwarancji przyjmuje się datę produkcji + 3 miesiące.
 • Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie w możliwie krótkim terminie zwykle do 3 dni roboczych, nie dłużej niż 14 dni.
 • Sprzęt należy dostarczyć do serwisu w zamkniętym opakowaniu zmniejszającym ryzyko uszkodzenia go podczas transportu, z numerem zgłoszenia napisanym na wierzchu.
 • Paczki wysyłane za pobraniem są automatycznie odrzucane.
 • Gwarancja obejmuje uszkodzenia obecne w urządzeniu w momencie sprzedaży, gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych takich jak, ale nie ograniczające się do: uszkodzenia mechaniczne, spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, zanieczyszczenia, zalania.
 • Klient traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku stwierdzenia dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych.
 • Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową (ustawa z dn. 27.07.2002, Dz. U nr 141 poz. 1176)

Formularze

 • Zgłoszenie reklamacji w ramach gwarancji Zobacz

 • Formularz LGA1700 Zobacz

 • Formularz AM4 Zobacz

 • Instrukcja montażu AM4 Zobacz